Țuculescu Radu

Marosvásárhelyen született 1949-ben, nemzedékének és a kortárs román irodalomnak egyik legsajátosabb stílusú, leggazdagabb alkotású, meghatározó szerzője. A soknemzetiségű Szászrégenben nevelkedett, felsőfokú tanulmányait Kolozsváron végezte a Gheorghe Dima Zeneakadémián, hegedű szakon. Már egyetemista korától színjátszó és pantomimcsoportot vezet, később rádiósként és tévésként dolgozik a kolozsvári adók munkatársaként, játszik hegedűn a filharmónia zenekarában, szépirodalmat és publicisztikát közöl az Amfiteatru, Echinox, Napoca Universitară, Vatra, Tribuna stb. folyóiratokban.

Íróként elsősorban regényekkel, kisprózával, színdarabokkal és gyermekirodalommal jelentkezik. Műveit lefordították francia, olasz, német, cseh, szerb és magyar nyelvre. Ahogy az ismert irodalomkritikus, Paul Cernat is fogalmaz, Țuculescu mindenekelőtt a sokszínű, sokkultúrájú kelet-európai miliő írója, amelyet igazi mesélőként élvezetes, sajátosan erdélyi, mágikus realista prózában mesél el. Legutóbbi regényében, amely Crima de pe podul Garibaldi címmel 2002 őszén jelent meg a Polirom kiadónál, a krimi simenoni hagyományát folytatja.

Radu Țuculescu régi ismerősként tér vissza Sepsiszentgyörgyre, ahonnan éveken át tudósított az Atelier nemzetközi színházi fesztiválról a kolozsvári tévének. A román kortárs irodalom egyik nagy mesélője a SepsiBookon egy mesekönyvet mutat be, amely Vico denevér kalandjairól szól.