Nagy Botond

történész, levéltáros

Sepsiszentgyörgyön élő történész, levéltáros. Középiskolai tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte. 2001-ben a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia karának történelem szakán szerzett oklevelet. 2008-ban fejezte be az ELTE doktori iskolájában folytatott tanulmányait. 2008-tól a Román Állami Levéltár munkatársa Sepsiszentgyörgyön, a 19–20. századi háromszéki gazdaság- és társadalomtörténet egyik legavatottabb szakértője. 

A 2. SepsiBookon a Mercur a keleti végeken című munkáját mutatják be, amely doktori értekezésének kétkötetes könyvvé formált változata, és amely az Osztrák–Magyar Monarchia évtizedeinek kor- és gazdaságtörténete fényében tárgyalja Háromszék vármegye sorsának alakulását.