Maria Stoica

(pseudonime literare: Maria Monica Stoica, Alina Ghica)

autor beletristic și teoretician, profesor, publicist, redactor

S-a născut în 1956, în judeţul Dâmboviţa, comuna Vulcana-Băi. Studiile superioare și le-a efectuat la Facultatea de Limba şi Literatura Română (Filologie), specialitatea secundară Limba şi Literatura Latină, la Universitatea Bucureşti.

A lucrat ca profesor de limba şi literatura română – limba și literatura latină la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” și la Liceul Economic din Sf. Gheorghe, cât și, anterior, la Școala Generală din Boroșneul Mare. A fost, de asemenea, profesor metodist pe lângă ISJ/ CCD Covasna, în domeniul limbii române și latine.

Domeniile sale de activitate sunt următoarele: critică şi istorie literară, proză, poezie, dramaturgie, memorialistică, eseistică. Este editor şi prefaţator de carte, colaborator al revistelor de cultură şi literatură din ţară, cât și al mai multor ziare (cotidiene şi periodice).

Despre cărțile sale care vor fi prezentate la SepsiBook:

Paradigme literare (Editura Limes, Cluj, 2021, colecţia Eseuri): alcătuită din patru secțiuni, cartea grupează tematic eseuri, comentarii critice, studii și articole dedicate literaturii contemporane, dar și celei interbelice. În centrul atenției se află literatura română din Arcul Intracarpatic: poezie, proză, eseistică – volume semnate de poeți: Ionel Simota, Ioan Ciurea, Mihaela Aionesei, Ioan Suciu, Anthonia Amatti ș.a., de prozatori: Catinca Agache, Ioan Oliviu Niculiciu, Florentina Teacă ș.a., de eseiști: Mihai Trifoi și Ioan Tămaş Delavâlcele.

Capitolul „Restituiri” aduce în prim-plan opera a doi autori interbelici: Eugen Lovinescu, în calitate de romancier și Romulus Cioflec, în calitate de memorialist.

Un alt capitol, dedicat textelor epistolare, analizează corespondenţă din perioada interbelică aparținând unor personalităţi importante ale timpului: Ioan Petrovici, Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, filosoful Constantin Floru în dialog epistolar cu filosoful japonez Seinoske Yuassa.

Eugen Lovinescu. Ipostaze ale scriitorului (Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2021, Colecția de Critică și Istorie Literară): volumul a marcat împlinirea a 140 de ani de la nașterea criticului literar Eugen Lovinescu. Semnalând importanța aniversării, miza cărții este de atragere a publicului tânăr de partea literaturii „canonice”, putând fi privită ca o completare adusă manualelor de limba și literatura română pentru liceu.