Lövétei Lázár László

Lövétei Lázár László költő, műfordító, József Attila-díjas alkotó. A csíkszeredai Székelyföld kulturális folyóirat külső munkatársa, Csíkszentdomokoson él.

A SepsiBook-on műfordítóként jegyzett kötettel vesz részt. A Gheorghe Crăciun, Ioan Groșan és Mircea Nedelciu írásait tartalmazó, Román triptichon című könyv 2021-ben jelent meg a Lector Kiadónál. Mindhárom szerző a román prózát megújító nyolcvanas nemzedék tagja. Szövegeik szépségét kiemeli a fordítói szűrő és az a fenyegetés, amely a mini-antológia megjelenése idején az emberiséget sújtja.

A SepsiBook-on, a Pont Kiadó és a Lector Kiadó szervezésében, Lövétei Lázár László és Szonda Szabolcs részvételével, A műfordítás kihívásai címmel tartanak beszélgetést kortárs román szerzők magyarul megjelent műveiről.