Irimia Florin

író, műfordító

Florin Irimia 1976-ban született Jászvásáron. A szülővárosában működő Alexandru Ioan Cuza Egyetem bölcsészkarának doktori címmel rendelkező adjunktusa. 2001-től van jelen recenziókkal és kritikákkal romániai irodalmi és kulturális folyóiratokban, 2009-től saját írásokkal. Szerepel a 2011-ben a Herg Benet Kiadónál megjelent, Alertă de grad zero în proza scurtă românească actuală (Sürgősségriadó a mai román rövidprózában) című antológiában. 2011-ben megjelenik a Brumar Kiadónál az első kötete, a Defekt című regény, amelyet 2013-ban díjaznak a franciaországi Chambéry-ben megrendezett Elsőkönyvesek Fesztiválján. További, eddig megjelent kötetei: O fereastră întunecată (Egy sötétlő ablak, regény, 2012), Câteva lucruri despre tine (Néhány dolog rólad, regény, 2014), Misterul mașinuțelor chinezești și alte povestiri (A kínai kisautók rejtélye és más történetek, elbeszélések/regény, 2017), Bărbatul din spatele ceții (A férfi a köd mögül, elbeszélések / regény, 2021). Nevéhez fűződik Margaret Atwood Oryx and Crake és Alias Grace című regényeinek román változata (utóbbi esetében társfordítóként).

A 2. SepsiBookra A kínai kisautók rejtélye és más történetek című kötetét hozza el, amelynek magyar nyelvű kiadása 2022-ben jelent meg a marosvásárhelyi Lector kiadónál Szonda Szabolcs fordításában. Sajátos fejlődés- és egyben traumaregény Florin Irimia könyve: időutazás ismerős, mégis meglepő lelki tájakon, izgalmasan személyes megközelítésben. Negyven, önállóan is olvasható történet füzére, amelyben a fejezetcímek gyakran kulcsfogalmai a múltvizsgáló ön- és énkeresésnek: a gyermekkor lakóterének és képzeletvilágának helyszínei és markáns figurái, a családtagok és a hozzájuk való viszonyulás, életek és ételek, érzelmek és érzékek, tárgyak és hangulatok. A történetmondás az élethosszig tartó felnőtté válás emelkedőit és lejtőit követi, abban a korban, amikor egy romániai gyermek számára eseményszámba ment, ha kézbe vehetett például egy Rubik-kockát. Az emlékidézés mozaikdarabjainak összekapcsolása némileg hasonlít a kocka kirakásának módszerére.