Dimény-Haszmann Orsolya

Dimény-Haszmann Orsolya 1979-ben született Kézdivásárhelyen, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként működő, csernátoni Haszmann Pál Múzeum részlegvezető muzeológusa, a múzeum mellett működő Haszmann Pál Közművelődési Egyesület elnöke, a Csernátoni Füzetek című időszakos kiadvány főszerkesztője. Tanítóképzős középiskolai végzettség után Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar-néprajz szakán diplomázott 2004-ben, 2019-ben az egyetem Hungarológiai Tanulmányok doktori iskolája keretében védte meg doktori dolgozatát, amelynek témája a csernátoni Haszmann Pál Múzeum története. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének. 2022-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bányai János-díját nyerte el az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért.

A SepsiBook-on az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának gondozásában nemrég megjelent, A csernátoni Haszmann Pál Múzeum története című könyvét mutatják be.