Bartha Katalin Ágnes

irodalom- és színháztörténész

Sepsiszentgyörgyön született 1978-ban, a Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, majd Kolozsváron, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakán diplomázott, Jelenleg a BBTE Színház és Film Karának dékánhelyettese.

A 2. SepsiBookon a megalapításának 50. évfordulóját ünneplő Kriterion Kiadóról szóló kötet bemutatóján vesz részt. Az Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989). Beszélgetések a Kriterion munkatársaival című könyvben 16 interjút olvashatunk, amelyeket Bartha Katalin Ágnes készített, rendezett sajtó alá, majd kísérő tanulmánnyal látta el a kötetet.

A Kriterion az előbb kedvezőnek tűnő, de aztán egyre nyomasztóbb politikai helyzetben a romániai nemzetiségek szellemi élete kiemelkedő teljesítményének közvetítője volt. A két évtizedet felölelő könyv szól arról a közösségről, arról a munkaszellemről is, amely ezt lehetővé tette. És kivétel nélkül minden interjúban, visszatérően, a kiadóigazgatóról, Domokos Gézáról, akinek a fölöttes hatóságokkal való viszonyban érvényesített diplomáciai érzéke, a kiadói közösség irányában személyes varázsa és céltudatos munkaerkölcse meghatározó szerepet játszott az eredmények elérésében.